" تخفیف داغ ۲۰ درصدی "

 

از تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ لغایت ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ سفارش مجموعه ست اداری با ۲۰% تخفیف کل فاکتور اعمال خواهد شد.

 

مجموعه ست اداری شامل:

  • کارت ویزیت

  • سربرگ

  • فاکتور

  • پاکت

  • دفترچه یادداشت