" تخفیف داغ 20 درصدی "

 

از تاریخ 1398/04/20 لغایت 1398/04/30 سفارش مجموعه ست اداری با 20% تخفیف کل فاکتور اعمال خواهد شد.

 

مجموعه ست اداری شامل:

  • کارت ویزیت

  • سربرگ

  • فاکتور

  • پاکت

  • دفترچه یادداشت